Pine marten reintroduction, survey and monitoring in Gwynedd

Contact Us

Contact Us

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Find out how to get involved!

There are so many ways to support our project. Contact us to find out more about volunteer opportunities,  events, and ways to learn more about our work to restore pine martens to Gwynedd.

The Gwynedd Pine Marten Project

Bangor, Gwynedd, Wales, United Kingdom

07966150847 & gwynedd@pinemarten.net

Hours

Monday - Friday: 9am - 5pm

Saturday - Sunday: 9am - 5pm

Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â Ni

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Darganfyddwch sut i gymryd rhan!

Mae cymaint o ffyrdd i gefnogi ein prosiect. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am gyfleoedd gwirfoddoli, digwyddiadau a ffyrdd o ddysgu mwy am ein gwaith i ddychwelyd bele’r coed i Wynedd.

Prosiect Bele’r Coed Gwynedd